[ Zaloguj ]
11632

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE
NR 235 „OSA" W TORUNIU


Adres do korespondencji:

Karol Zarembski
87-134 GÓRSK
ul. Markiewicza 3/4

Adres email: karolzxr@wp.pl


Lp. Funkcja Nazwisko i imię Telefony
1. Prezes Zarządu FISZER Michał +48 502 226 298
2. Łowczy Koła ZAREMBSKI Karol +48 507 926 804
5. Podłowczy obw. 59 KOWALSKI Sławomir +48 501 233 122
6. Podłowczy obw. 134 LEWANDOWSKI Piotr +48 609 332 366
4. Sekretarz KRZECZKOWSKI Ryszard +48 795 999 705
3. Skarbnik TRĄBCZYŃSKI Tomasz +48 609 690 519

Polski Związek Łowiecki
ZO PZŁ Toruń

Poradnik Łowiecki


               
© BW 2010 - 2024 All Rights Reserved