[ Zaloguj ]
8811

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE
NR 235 „OSA" W TORUNIU


Adres do korespondencji:

Karol Zarembski
87-134 GÓRSK
ul. Markiewicza 3/4

Adres email: karolzxr@wp.pl


Lp. Funkcja Nazwisko i imię Telefony
1. Prezes Zarządu FISZER Michał +48 502 226 298
2. Łowczy Koła RZYMYSZKIEWICZ Paweł +48 601 541 322
5. Podłowczy obw. 59 FILARSKI Marcin +48 537 578 187
6. Podłowczy obw. 134 LEWANDOWSKI Piotr +48 609 332 366
4. Sekretarz ZAREMBSKI Karol +48 507 926 804
3. Skarbnik TRĄBCZYŃSKI Tomasz +48 609 690 519

Polski Związek Łowiecki
ZO PZŁ Toruń

Poradnik Łowiecki


               
© BW 2010 - 2021 All Rights Reserved