[ Zaloguj ]
5596

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE
NR 235 „OSA" W TORUNIU


Adres do korespondencji:

Karol Zarembski
87-134 GÓRSK
ul. Markiewicza 3/4

Adres email: karolzxr@wp.pl


Lp. Funkcja Nazwisko i imię Telefony
1. Prezes Zarządu FISZER Michał +48 502226298
2. Łowczy Koła DĄBKOWSKI Jacek +48 691372767
5. Podłowczy 59 ŻUCHLIŃSKI Adam +48 564985038
6. Podłowczy 134 LEWANDOWSKI Piotr +48 609332366
4. Sekretarz ZAREMBSKI Karol +48 507926804
3. Skarbnik TRĄBCZYŃSKI Tomasz +48 609690519

Polski Związek Łowiecki
ZO PZŁ Toruń

Poradnik Łowiecki


               
© BW 2010 - 2018 All Rights Reserved