[ Zaloguj ]
7081

POWSTANIE KOŁA

Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej, gdy życie zaczynało się normalizować, przyszedł czas na to, na co nie mogło go być wcześniej. Grupa miłośników łowiectwa, członków Polskiego Związku Łowieckiego sprzed 1939 roku założyła jesienią 1946 roku koło łowieckie przy Oficerskiej Szkole Artylerii Nr 1 w Toruniu. Istniejący i obowiązujący wówczas akt normatywny dotyczący problematyki łowieckiej, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckim (Dz. U. Nr 110 poz. 934 z 1927 r.), dał podstawę do utworzenia koła łowieckiego z miłośników łowiectwa tych sprzed wojny i tych młodszych, wstępujących dopiero w dorosłe życie.

Założyciele koła:

prezes - płk Jan PIETRZAK, kwatermistrz szkoły

łowczy - por. Tadeusz NARTOWSKI, starszy wykładowca

członkowie - gen. bryg. Eugeniusz LASZKO, komendant szkoły

płk Tadeusz SUSZYŃSKI, zastępca komendanta szkoły ds. liniowych

mjr Zbigniew JUREWICZ

ogn. Franciszek ROWIŃSKI, służba uzbrojenia

plut. Bronisław OGIŃSKI, służba uzbrojenia pełnili służbę wojskową w Oficerskiej Szkole Artylerii Nr 1 w Toruniu.

Całością prac organizacyjnych związanych z rejestracją koła kierował płk Jan PIETRZAK. Założenie koła polegało na zarejestrowaniu się grupy myśliwych w Wojewódzkim Zarządzie Polskiego Związku Łowieckiego i z tą chwilą otrzymywało się status koła łowieckiego.

W roku 1947 stan myśliwych w kole powiększył się o nowych oficerów przybyłych do OSA, byli to:

por. Witold PASZKIEWICZ

kpt. Stefan BIERNACKI

kpt. Bronisław MIAKCZYŁO

oraz o nowo promowanych w maju 1947 r.:

ppor. Leszka SIÓŁKOWSKIEGO

ppor. Edwarda LASOTĘ

Grupa wyjeżdżająca na polowanie nie przekraczała prawie nigdy dziesięciu myśliwych, oficerowie myśliwi występowali w ubiorze służbowym tj.: buty z cholewami, płaszcz sukienny, czapka polowa, pas główny z koalicyjką i pistolet. Do 1956 r. inny ubiór myśliwego na polowaniu był traktowany jako brak dyscypliny wojskowej. Polowano na zwierzynę określoną w Ogłoszeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 11 czerwca 1947 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych na 1947 r. (Pomorski Dziennik Wojewódzki Nr 11, poz. 61 z 1947 r.)

W 1951 r., po złożeniu pisemnych deklaracji chęci wstąpienia do koła, oraz zdaniu egzaminów przed Zarządem Koła ze znajomości zwierzyny łownej i regulaminu polowań, co zasadniczo wystarczało by zostać członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, koło powiększyło się o następujących ofice­rów, dowódców plutonów:

ppor. Jerzy BATORSKI

ppor. Czesław BŁASZCZUK

ppor. Jan FULARZ

ppor. Franciszek MIĄSIK

ppor. Piotr PEC

ppor. Antoni WASILEWSKIPolski Związek Łowiecki
ZO PZŁ Toruń

Poradnik Łowiecki


               
© BW 2010 - 2024 All Rights Reserved