[ Zaloguj ]
29529

DZIKIE KACZKI (Anatidae)

Jakie gatunki dzikich kaczek u nas występują?

Dzikich kaczek jest kilkadziesiąt gatunków, z tego kilkanaście występuje u nas. Spośród nich można polować tylko na: krzyżówki, cyraneczki, czernice i głowienki, a zatem nie wolno strzelać cyranek, podgorzałek, płaskonosów i wielu innych.

Jaka jest wielkość dzikich kaczek?

Krzyżówka jest mniejsza od kaczki domowej. Długość 60 cm, rozpiętość skrzydeł 90 cm, masa do 1,5 kg.

Cyraneczka - długość 35 cm, rozpiętość skrzydeł 50 cm, masa 0,4 kg.

Czernica - długość 40 cm, rozpiętość skrzydeł 75 cm, masa 1 kg.

Głowienka - długość 55 cm, rozpiętość skrzydeł 80 cm, masa 1,2 kg.

Wymienione wyżej dane cyfrowe należy przyjąć jako przybliżone, gdyż mogą być odchylenia in plus lub in minus.

Jak odróżnić kaczkę młodą od starej?

Młode kaczki mają dziób miękki, łamliwy, co sprawdza się przez podniesienie kaczki za górną część dzioba, trzymając go poziomo. Młode kaczory w pierwszym upierzeniu podobne są do samic.

Młoda kaczka krzyżówka ma wiosła ciemnosiwe, stara zaś (od drugiego roku) pomarańczowoczerwone.

W jakich warunkach terenowych przebywają dzikie kaczki?

Kaczki występują u nas na terenie całego kraju w okolicach, w których woda stwarza im odpowiednie warunki bytu. Nie wszystkie jednak gatunki reprezentowane są wszędzie w jednakowym nasileniu. Znajdują one siedlisko nad rzekami, starymi korytami rzek, stawami, jeziorami, mokradłami i torfowiskami oraz małymi strumyczkami i rowami. W okresie późnej jesieni występują tylko przy większych wodach. Warunek konieczny dla ostoi kaczek to wody zarośnięte szuwarami, z niedużym choćby kawałkiem odkrytej wody. Wiosną bytują wszędzie, gdzie znajdą choć trochę wody, a więc nad kałużami polnymi, rowami i wylewami na łąkach.

Kiedy są lęgi kaczek?

Kaczka buduje gniazdo na wzniesieniu nad wodą wśród sitowia, w kępie krzaków lub w dziupli starego pnia, a czasami poza obrębem wody, w krzakach, młodnikach lub na łące, nawet w znacznej odległości od wody. Krzyżówki wykorzystują niekiedy stare gniazda innych ptaków znajdujące się w lesie na wysokich drzewach z dala od wody.

W kwietniu-maju kaczka składa jaja w liczbie 6-14 sztuk, koloru jasnozielonego lub różowozielonego. Po 3-4 tygodniach (zależnie od gatunku) następuje wylęg. Młode krótko po wylęgu (6-12 godzin) wychodzą z matką na wodę i zdolne są do samodzielnego życia. Po 4-8 tygodniach (zależnie od gatunku) zaczynają latać.

Całkiem młode kaczki nazywają się klapakami, starsze, które próbują lotu, podlotkami. W wylęgu i wychowie młodych kaczor nie bierze udziału, natomiast kaczka jest bardzo troskliwą matką.

Czym żywi się kaczka?

Kaczka żywi się wodorostami, trawą, drobnymi rybami, owadami, ziarnem zbóż oraz ikrą rybią. Właściwie zjada wszystko, co może przełknąć.

Kaczki właściwe (krzyżówka, cyraneczka) żerują od zmierzchu do rana, kaczki nurkowe (głowienka i czernica) żerują w dzień. W sierpniu-wrześniu kaczki zaczynają przeloty w poszukiwaniu żeru. Po zachodzie słońca przelatują na obfitsze żerowiska wodne lub polne (zloty) i tam przebywają przez noc, a rano wracają do swego siedliska (sady).

Kaczki przed zapadnięciem na żerowisko kilkakrotnie okrążają je i jeżeli nie widzą dla siebie żadnego niebezpieczeństwa, zapadają, w przeciwnym razie odlatują daleko i potem wracają znowu na rozpoznanie i ewentualny zapad.

Jaki jest tryb życia kaczek?

Kaczki są ptakami przelotnymi. Przylatują do nas wczesną wiosną (w początkach marca) i odlatują w październiku. Niektóre spośród krzyżówek pozostają u nas przez zimę, jeżeli znajdą odpowiednie warunki bytu - nie zamarzające oparzeliska.

W okresie godowym kaczki żyją parami i w tym czasie podczas lotu pierwsza leci przeważnie kaczka, a za nią kaczor. W okresie lęgowym, kiedy samice siedzą na gniazdach, kaczory początkowo zbierają się w stada, a potem zaszywają się w szuwarach, gdzie wypierzają się. Kaczki latają bardzo szybko (do 60 km/h) wywołując lotkami charakterystyczny gwizd (szczególnie krzyżówki); w czasie dłuższego lotu ustawiają się zawsze w klucz lub na linii prostej, skośnie do kierunku lotu.

Kaczki są bardzo ostrożne i trudno jest je podejść blisko na otwartej wodzie, jedynie w lecie dosiadują dość twardo i niechętnie się podrywają. Cyranki, cyraneczki i podgorzałki różnią się pod tym względem od innych i dają się łatwiej podejść.

Kaczka nurkuje bardzo dobrze. Zestrzelona nad wodą, jeżeli nie spadnie martwa, ginie myśliwemu z oczu, gdyż nurkując pod wodą dopływa do szuwarów lub brzegu i tam wystawia z wody tylko dziób albo wychodzi na ląd i ukrywa się w przybrzeżnych zaroślach.

W jakim okresie wolno polować na dzikie kaczki?

Polowanie na kaczki dozwolone jest od pierwszej soboty przed 15 sierpnia do pierwszej niedzieli po 21 grudnia. Wiosenne polowania na kaczory obecnie są zabronione.

Jak poluje się na kaczki?

Polowanie na kaczki odbywa się przeważnie indywidualnie, czasami także zbiorowo. Poluje się następującymi sposobami: z łódki, z podchodu, na przelotach, zlotach i sadach oraz nagonką.

Polowanie z łódki polega na tym, że myśliwy płynąc łódką wśród szuwarów płoszy lub podjeżdża znajdujące się w szuwarach lub na wodzie kaczki. Ten sposób polowania daje najlepsze wyniki rankiem, kiedy kaczki zaszywają się w szuwarach na dzienny odpoczynek po powrocie z nocnego żeru. Łódką należy podjeżdżać możliwie cicho i pod wiatr.

Polowanie z podchodu (na brodzonego) to wyszukiwanie kaczek w pobrzeżnych szuwarach, na łąkach, torfowiskach i na bagniskach. Ten sposób wymaga brodzenia po mokradłach często aż powyżej pasa, z zachowaniem ciszy, ażeby nie spłoszyć kaczek zbyt wcześnie. Najodpowiedniejszą porą do tego rodzaju polowania jest wczesny ranek.

Przy polowaniu z podchodu z psem myśliwy idzie wzdłuż brzegu, a pies przeszukuje szuwary. Stosuje się też jeszcze inny sposób: jeden lub dwóch myśliwych wyjeżdża łódkami w zarośla, a pozostali stoją na brzegu.

Polowanie na przelotach polega na tym, że znając miejsce przelotu (przesmyki powietrzne) kaczek, wieczorem na żer lub rano do siedliska, robi się zasiadkę na szlaku ich przelotów. Najodpowiedniejszą porą do tego rodzaju polowania jest czas tuż po zachodzie lub przed wschodem słońca w sierpniu i pierwszej połowie września.

Polowanie na zlotach wieczornych to urządzenie zasiadki na miejscach, gdzie kaczki w okresie późnego lata i wczesnej jesieni przylatują na żer. Najczęściej ma to miejsce na owsiskach, jęczmieniskach, pszeniczyskach, na śródpolnych dzikich stawach i jeziorach oraz na podmokłych zarośniętych olszyną i krzakami łąkach.

Zasiadkę na zlotach robi się krótko przed zachodem słońca. Polowanie na sadach to z kolei zasiadka na wracające z nocnego żeru kaczki. Sady mają miejsce na najbardziej zacisznych stawach, jeziorach wśród pola albo lasu lub na rzekach we wczesnych godzinach rannych - od świtu do około godziny 8 rano. Zasiadkę urządza się na brzegu w krzaku, szuwarach lub w budce specjalnie zbudowanej albo na łódce odpowiednio ukrytej. W polowaniu na sadach nie należy strzelać pierwszej kaczki, która nadleci, tzw. kucharki, psuje to bowiem sad.

Polowanie z nagonką polega na tym, że myśliwi obstawiają miejsca polowania, nagonka zaś w liczbie kilku ludzi, brodzących lub płynących na łódkach, płoszy kaczki. Polowanie z krykuchą lub bałwankiem obecnie nie ma zastosowania, gdyż w okresie wiosny polowanie na kaczory jest zabronione.


Polski Związek Łowiecki
ZO PZŁ Toruń

Poradnik Łowiecki


               
© BW 2010 - 2024 All Rights Reserved