[ Zaloguj ]
8910

DZIKIE GĘSI (Anserinae)

Jak wygląda dzika gęś?

Wśród dzikich gęsi łowne są tylko: gęś gęgawa, zbożowa i białoczelna, a gęś mała, bernikla obrożna i inne są chronione. Gniazdująca u nas jest tylko gęś gęgawa, a inne są tylko zalatującymi w czasie wiosennych i jesiennych przelotów.

Gęś gęgawa w ostatnich latach znacznie rozprzestrzeniła się.

Gęś gęgawa (Anser anser) jest z budowy podobna do gęsi domowej. Upierzenie gęgawy jest ciemnobrunatne, z białymi paseczkami w poprzek pokryw skrzydeł. Na grzbiecie bardziej brązowawe. Pierś i podbrzusze jasnopopielate, z ciemnymi plamami. Pióra przyogonowe z wierzchu i spodu białe, ogon biały z szarymi sterówkami w środku. Dziób cielisty lub żółtopomarańczowy, z białym paznokciem. Wiosła różowe.

Gęś zbożowa (Anser fabalis) jest wielkością podobna do gęsi gęgawy, upierzenie ma w całości ciemnopopielate, na głowie i szyi brązowopopielate, na skrzydłach jaśniej prążkowane. Dziób ciemny, od połowy żółtawy, z ciemnym paznokciem.

Gęś białoczelna (Anser albifrons) ma upierzenie szarobrązowe, brzuch u dorosłych w ciemne pasy. Dziób różowy z białą obwódką u nasady, która nie sięga oczu.

Gęś białoczelna występuje najliczniej w pasie nadmorskim. Ciągnie z północy na zimowiska w zachodniej Europie (Holandia).

Jaka jest wielkość dzikiej gęsi?

Gęś gęgawa ma długość około 100 cm, rozpiętość skrzydeł około 140 cm. Długość dzioba 5-7,5 cm. Masa gęsi około 3,5 kg, gąsiora około 4,5 kg.

Pozostałe gatunki gęsi są wielkości zbliżonej do gęgawy.

Czym żywi się dzika gęś?

Gęś żywi się wyłącznie pokarmem roślinnym: wodorostami, trawą, ziarnem zbóż, grochem, tatarką i oziminą zbóż. Gęsi żerują zarówno na polach, jak i na pobrzeżach wody lub kępach. W czasie pływania gęś w zasadzie nie żeruje.

Kiedy są lęgi gęsi?

Gęś buduje gniazdo na kępach traw, w szuwarach lub przybrzeżnych krzakach. Na wiosnę, w marcu - kwietniu, znosi 4-9 jaj białego, żółtawego lub zielonawego koloru, wielkości jaj gęsi domowej. Po 4 tygodniach wysiadywania wylęgają się młode, które krótko po wylęgu (po dwóch dniach) wychodzą same na wodę. Młode w ciągu dnia pozostają zawsze poza gniazdem i dopiero na noc ściągają do niego. Latać zaczynają po dwóch miesiącach.

Gęsia rodzina żyje razem aż do wiosny następnego roku.

Zdolność rozmnażania się osiąga gęś w trzecim roku życia. Gęś jest długowieczna; żyje nawet kilkadziesiąt lat.

Jaki jest tryb życia gęsi?

Gęś gęgawa jest ptakiem przelotnym, u nas przebywa w marcu-kwietniu i w październiku-listopadzie, ale nad dużymi wodami nie zamarzającymi jest ptakiem gniazdowym, przebywa cały rok (nad morzem). W czasie przelotów wiosennych i jesiennych można gęsi spotkać w całym kraju, gniazdują one jednak tylko w północnej i zachodniej części kraju oraz na Śląsku. Pozostałe gatunki gęsi nie gniazdują u nas, są one tylko przelotne. Występują w okresie wiosennych (marzec-kwiecień) i jesiennych (październik-listopad) przelotów.

Gęsi przebywając na wodzie siedzą z daleka od brzegów, przeważnie na środku wody. Żyją rodzinami (stare i młode z ostatniego lęgu), w okresie lęgowym - parami, z tym jednak, że w wylęgu gąsior nie bierze udziału, ale towarzyszy samicy i pilnuje gniazda, po wylęgu zaś dołącza do rodziny i wspólnie z samicą wychowuje młode. W czasie odlotów gęsi gęgawe lecą rodzinami, nie łączą się ani w większe stada, ani z innymi gatunkami gęsi. Gęsi lecą przeważnie na dużej wysokości, jedynie w dni słotne i mgliste lecą niżej i wówczas myśliwy ma możliwość strzału do nich. W czerwcu gęś pierzy się (linieje). W tym okresie nie jest ona zdolna do lotu, dlatego przebywa najczęściej w szuwarach.

Po okresie wylęgu i odchowaniu młodych gęsi zaczynają wędrówki za żerem. Wówczas to dwa razy dziennie, rano o świcie i wieczorem, godzinę przed zachodem słońca, całe stada zlatują się na pola zbóż, grochu lub tatarki. Gęsi żerujące na polu są bardzo ostrożne i czujne. Podejście ich na tym żerowisku jest bardzo trudne, łatwiej jest je podjechać wozem. Nocują na wodzie.

W jakim czasie wolno polować na dzikie gęsi?

Polowanie na dzikie gęsi dozwolone jest od pierwszej soboty przed 15 września do pierwszej niedzieli po 21 grudnia.

Jak poluje się na dzikie gęsi?

Na gęsi poluje się w czasie jesiennych przelotów wieczornych i porannych, robiąc zasiadkę na trasach przelotów lub żerowiskach. Gęsi przelatują stale tymi samymi szlakami i o jednej porze.

W polowaniu na gęsi stosowana jest także zasiadka na żerowiskach wodnych i polnych oraz podchód zwykły lub z krową na żerowisku. Polowanie na podryw z łódki oraz z naganką organizuje się podobnie jak na kaczki.


Polski Związek Łowiecki
ZO PZŁ Toruń

Poradnik Łowiecki


               
© BW 2010 - 2024 All Rights Reserved